12 februari 2019 - Eindhoven - Deskundigheidsbevordering eetstoornissen voor jeugd- en schoolprofessionals

26 februari 2019 - Zwolle - Deskundigheidsbevordering eetstoornissen voor jeugd- en schoolprofessionals

8 en 9 maart 2019 - Amersfoort - Tweedaagse training voor naasten ‘Samen eten’ ism Buro InBewust

12 maart 2019 - Alkmaar - Deskundigheidsbevordering eetstoornissen voor jeugd- en schoolprofessionals

14 maart 2019 - Utrecht - Informatieavond voor naasten

29 en 30 maart - Eindhoven - Tweedaagse training voor naasten ‘Samen eten’ ism Buro InBewust

2 april 2019 - Bergen op Zoom - Deskundigheidsbevordering eetstoornissen voor jeugd- en schoolprofessionals

16 april 2019 - Goes - Informatieavond voor naasten

18 april 2019 - Zwolle - Training eetproblematiek & autisme

22 mei 2019 - Utrecht - Deskundigheidsbevordering eetstoornissen voor jeugd- en schoolprofessionals

 

U kunt bij Buro PUUR terecht voor:

Voorlichtingen op scholen
Leerlingen na behandeltraject bij terug naar school begeleiden

Deskundigheidsbevordering voor professionals, zoals huisartsen, jeugdhulpverleners, schoolteams
Handleiding voor de professional

Ervaringswerkers voor kind en ouders, danwel voor de volwassene
Adviesgesprek en begeleiding voor het gezin
Gratis Handleiding voor ouders
Gratis Handleiding voor broers/zussen

Signalenkaarten: algemeen, sport en voor huisartsen

Lijst met hulpverleners