Blog 6 'Angst is tijdelijk, verliezen voor altijd!'

"Angst is tijdelijk, verliezen voor altijd!"
Dit is de titel van mijn blog en een beladen onderwerp. Ik heb deze kreet gekozen omdat het zo goed verwoordt wat door mij heen schoot toen ik de stap richting genezing maakte. In een tijd dat het verleden mij op de hielen volgde en zowel het heden als de toekomst een zwarte mist was waar ik hopeloos in verdwaald leek.
Maar toch, zo hopeloos verdwaald en angstig verward als ik was, was er toch kans op redding, was er hoop op genezing!

Wat houdt angst nu precies in?
Volgens verschillende bronnen kan "angst" als volgt gedefinieerd worden:
"Angst is een onaangename en emotionele toestand waarin men sterk negatieve verwachtingen heeft." Er zijn verschillende vormen van angst te vinden in de psychoanalyse, maar anders dan vrees, heeft angst "geen concrete inhoud" en is het vaak "niet gekoppeld aan een object".

Kenmerkende symptomen van angst zijn:
• Rusteloosheid
• Chronische bezorgdheid
• Slaapproblemen
• Hevige transpiratie en trilbewegingen
• Concentratieproblemen
• Piekeren
• Paniekaanvallen (bijna altijd terugkerend)
• Obsessies
• Compulsie (dwanghandelingen)

Wat heeft dit te maken met een eetstoornis?
Een eetstoornis is eigenlijk niet anders dan een voortdurend terugkerende dwanghandeling, een obsessie, om met de angst- en paniekgevoelens te kunnen omgaan en om het te kunnen verdrijven.
Maar zoals met elke vorm van angst: angst is te overwinnen!
Hoe? Dat is voor iedereen anders want bij ieder individu heeft de angst een andere oorsprong. Vandaar ook dat de hulpverlening door in gesprek te gaan met de patiënt het pijnpunt van diegene moet vinden en op die manier een passende aanpak moet ontwikkelen om diegene te helpen met de genezing.

Ikzelf heb bijna 15 jaar lang in angst geleefd en dacht nooit meer te kunnen ervaren hoe het was als die angst verdwenen zou zijn. De angst had zijn wortels uitgezet in mijn hoofd en had zich genesteld in elke zenuw van mijn lichaam. Mijn familie had hoge verwachtingen van mij in het latere leven, maar ik had het gevoel niet altijd aan hun eisen te kunnen voldoen, dat ik niet de juiste schoolprestaties kon leveren en dat ik niet goed genoeg was om hun gezinslid te mogen zijn. Daarnaast werd ik jaar in en jaar uit gepest wat mijn zelfvertrouwen langzaam deed afbrokkelen en verpulveren. Doordat ik het gevoel had nergens aan te kunnen voldoen, begon ik mij enorm eenzaam te voelen, voelde ik mij vies en smerig omdat niemand mij leuk en aardig scheen te vinden, kreeg ik zelfhaat en verachting, resulterend in faalangst, depressie, zware paniekaanvallen en uiteindelijk ontwikkelde ik mijn eetstoornis als een vorm van zelfbeschadiging en suïcidepoging.

Maar al deze angsten zijn tijdelijk. Waarom? Dat besef je pas als je er tegen begint te vechten, als je niet opgeeft in de strijd. Eén voor één begin je je angsten te ontmantelen en besef je dat ze zijn ontstaan in jouw hoofd. Dat dit niet de werkelijkheid is wat zich in jouw hoofd afspeelt en dat, wanneer je je angsten één voor één hebt overwonnen, de wereld weer voor je open gaat met onbegrensde mogelijkheden.

Hoe kan je angst overwinnen?
Er zijn diverse manieren om je angsten onder ogen te komen. Ik zal een aantal manieren noemen die ondersteuning en houvast kunnen bieden om het gevecht aan te gaan:

1. Ga de confrontatie aan met je angst(en)
Hoe vaker je een angstige situatie aangaat, en de confrontatie hiermee opzoekt, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt (denken, doen en durven). Je ziet dat er niets gebeurt, dat er geen vreselijke gebeurtenissen plaatsvinden en dat de wereld niet om jou heen vergaat. Door het opzoeken van confrontaties met jouw angsten, krijg je steeds meer kracht en door deze hernieuwde kracht sta je steeds meer open om jouw eetstoornis uit jouw leven te verbannen en te kiezen voor een gelukkig en "vrij" leven.


2. Zet positieve gedachtes tegenover jouw angst(en)
De meeste feiten die jouw angst(en) omgeven, zijn ontstaan in jouw hoofd, waardoor het moeilijk wordt om hiervan afstand te doen. Het is namelijk vooral bijgeloof en emoties die jouw angsten reëel doen lijken. Zet altijd een alternatieve verwachting tegenover jouw angstige verwachting, bijvoorbeeld: "als ik weer ga eten, ben ik bang dat ik zwaarlijvig word en dat men mij weer gaat pesten." Dit is een angstige gedachte. De alternatieve gedachte die hier tegenover gezet moet worden, is: "als ik weer ga eten, krijg ik weer een GEZOND lichaam waarbij ik weet dat ik NIET zwaarlijvig zal worden. Daarnaast word ik weer VRIJ in mijn hoofd en kan ik weer streven naar geluk, naar hoop en naar liefde!"
3. Schrijf de voor- en nadelen op van jouw angst(en)


Geloof mij maar dat de nadelen van jouw angst(en) veel groter zullen zijn dan de voordelen. Een angst belemmert je in jouw geluk, in jouw psychische en lichamelijke ontwikkeling en maakt je leven tot een hel. Om te zijn verlost van je angsten, is als de zon die op je huid schijnt in de zomer. Het maakt je gelukkig, blij, hoopvol en je kan weer alles gaan verwezenlijken in je leven wat je voor ogen had.
4. Ontspanningsoefeningen doen


Een simpele manier om al spanning en angst kwijt te raken, is om je handen te ontspannen en slap naast je lichaam te laten hangen. Vaak als je in angst leeft, trekt je lichaam samen en span je alles aan. Wanneer je jezelf weer toestaat om te ontspannen, krijg je ook weer een hoop geestelijke rust.

Wat zijn de gevolgen wanneer de angst het van je wint?
Het is van belang dat de angst het niet van je wint, want het verlies dat dan optreedt, kan onherstelbaar zijn. Ik heb het dan eigenlijk over drie belangrijke dingen in jouw leven:

1. Jijzelf
Anorexia nervosa is een slopende ziekte, die niet alleen psychisch jou in een afgrond drijft, maar ook lichamelijk veel schade veroorzaakt. De gevolgen van mijn eetstoornis draag ik levenslang met mij mee (traumaverwerking), maar in die tijd had ik ook veel last van depressie, paniekaanvallen, hyperventilatie en suïcidale neigingen. Ik was diep ongelukkig en mijn leven ging voorbij in een grijze mist. Daarnaast had ik veel lichamelijke pijnen als falende organen, ontstoken keel door de sondeslang, gewrichtsontstekingen, botontkalking, ontstoken ogen en oren door de droge lucht in het ziekenhuis, haaruitval en brosse nagels. Je leven wordt stukje bij beetje van je afgenomen en indien je niet tijdig voor herstel kiest, kan de schade in sommige gevallen onomkeerbaar zijn...


2. Jouw familie en vrienden
Niet alleen jij lijdt onder jouw eetstoornis, maar jouw familie en vrienden lijden met jou mee. Niets is zo erg voor een moeder of vader om hun kind in een diepe, bodemloze put te zien afglijden waar zij niet bij kunnen komen. Het is voor degene die van jou houden ook psychisch en fysiek zeer heftig. Het wordt voor betrokkenen ook steeds moeilijker om jou te begrijpen, want waarom zou een mooi en prachtig mens zoals jij, jezelf zo in de vernieling helpen? Fysiek heb je je familie en vrienden niet verloren, want ze zijn er nog altijd, maar mentaal raak je ze steeds verder kwijt. Mijn ouders sleepten mij van ziekenhuis naar ziekenhuis, van kliniek naar kliniek om mij te redden en mijn broertje en zusje cijferden zichzelf weg voor mij zodat mijn ouders hun tijd aan mij konden besteden. Het heeft mij jaren gekost om weer dezelfde band met hen te krijgen als voordat ik ziek werd. Je hebt zo'n verdriet en ellende met elkaar door gemaakt dat dit als een bal van frustratie tussen jullie in kan blijven hangen indien er niet goed over wordt gepraat.


3. Jouw toekomst
Door alle angsten die in jouw hoofd rond woekeren, valt jouw toekomst langzaam in duigen. Het enige waar je nog aan kan denken, is alle hindernissen die je iedere dag nog moet nemen en hoe je alles kan saboteren om maar niet je angsten onder ogen te hoeven komen. Daardoor raak je steeds verder verwijderd van jouw idealen en dromen en spreidt de depressie zich als een verstikkende deken over jou uit. Je leeft in een dal van tranen.

Na deze drie punten genoemd te hebben, moet je je goed beseffen dat jij die angsten zelf hebt gecreëerd in jouw hoofd en dat ze daarom ook tijdelijk zijn als jij ze onder ogen durft te komen. Zodra je bereid bent er tegen te vechten, zullen de angsten langzaamaan verdwijnen en is de tijd van herstel aangebroken. De zon zal dan langzaam weer in jouw leven gaan schijnen en een rooskleurige toekomst ontvouwt zich voor jouw ogen. Verlies is er dan niet heel ernstig geleden, zowel op psychisch en fysiek vlak, als op familiair en vriendschappelijk vlak.

Het ergste zou zijn, dat door die angsten die in jouw hoofd woekeren, je dit zou moeten bekopen met het einde van jouw prachtige leven, waarvan je nog niet genoeg hebt kunnen genieten...