Risicofactoren

Veelal is de eetstoornis het resultaat van een geleidelijk proces dat begint met lijnen. Er zijn echter veel meer factoren die de kans op het krijgen van een eetstoornis beïnvloeden. Het RIVM publiceert hierover op haar website het volgende.

 

Tabel 1: Veelgenoemde risicofactoren voor eetstoornissen (Szmukler et al., 1986).

 
  • grote mate van onvrede met het eigen lichaam
 
  • depressie in de voorgeschiedenis
 
  • overgewicht of ondergewicht in de voorgeschiedenis
 
  • depressie en/of verslavingen in gezin
 
  • dieet houden in voorgeschiedenis
  • persoonskenmerken: overmatig inschikkelijk, introvert, competitief, perfectionistisch, impulsief
 
  • gezinscultuur met overmatige aandacht aan voedsel, gewicht of figuur
  • lage zelfwaardering, faalangst
  • gezinsleden met een eetstoornis of overgewicht
  • seksueel misbruik