Psychomotorische therapie

Deze therapie wordt ook wel lichaamsgerichte therapie genoemd, heeft als doel om de lichaamsbeleving te verbeteren, zodat een eetstoornispatiënt positiever naar het eigen lichaam leert kijken. Daarbij wordt ook de combinatie naar de psychische verbetering gemaakt waarbij de interactie tussen lichaam en geest een grote rol speelt.

Aan de ene kant richt deze therapie zich op het leren luisteren naar signalen die het lichaam afgeeft. Daarnaast richt psychomotorische therapie zich op lichamelijke uitingsvormen van gevoelens en gedachten.