Greta Noordenbos

Noordenbos is sinds 2001 aangesteld als universitair docent bij sectie Klinische Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Zij begeleidt bachelor- en masterscripties op het gebied van eetstoornissen en geeft het keuzevak: Transdiagnostic Approach to Eating Disorders. Daarnaast begeleidt ze werkgroepen op het terrein van Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling (PDB). Ze doet onderzoek naar achtergronden, behandeling en herstel van eetstoornissen. Ze is auteur van het boek Gids voor herstel eetstoornissen (2007) en Recovery from Eating Disorders (2013) en redacteur van het Handboek Eetstoornissen (2008).

Greta Noordenbos is in 1987 gepromoveerd op onderzoek naar sekse- en culturele aspecten in de ontwikkeling van eetstoornissen. Ze deed onderzoek op het terrein van eetstoornissen, gender en gezondheid en de positie van vrouwen in de wetenschap en de geneeskunde bij de Universiteit Groningen (van 1974-1987), de Universiteit Maastricht (van 1991 tot 2004) en de Universiteit Leiden (vanaf 1980).

Noordebos is vanaf 2012 erelid van de Nederlandse Academie van Eetstoornissen (NAE) en ze was lid van de Richtlijncommissie voor Eetstoornissen (2004-2006), van de commissie Preventie Eetstoornissen van de Gezondheidsraad (2009-2010) en de Commissie Preventie Eetstoornissen (1994-2004). Vanaf 2005 is ze voorzitter van de Annie Romein Verschoorlezing van de Universiteit Leiden.greta noordenbos webklein kopie kopie