Hoogbegaafdheid & eetstoornissen

Kinderen zijn hoogbegaafd als zij een hoger IQ hoger dan 130 hebben. Hoogbegaafde kinderen kunnen zich al vanaf jonge leeftijd erg ongelukkig en geïsoleerd voelen. Zij hebben weinig uitdaging op school en kunnen weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten vinden. Deze ervaringen kunnen zorgen voor het toepassen van een verkeerde coping stijl zoals het te weinig of te veel innemen van voedingsstoffen. Hoogbegaafde kinderen hebben een vergroot vermogen om problemen op te lossen en beschikken over een effectieve handelingswijze. Ook beschikken hoogbegaafde kinderen over veel doorzettingsvermogen en zijn zij perfectionistisch (van Houten- van den Bosch, Peters, 2010).

Perfectionisme en doorzettingsvermogen zijn twee karaktereigenschappen die overeenkomen bij patiënten met een eetstoornis. Uit onderzoek blijkt dat hoog intelligente meisjes tussen de 12 en 15 jaar extra kwetsbaar zijn voor de ontwikkeling van het verkrijgen van anorexia nervosa het restrictieve type. Bij deze vorm van anorexia nervosa verliest de patiënt veel gewicht en compenseert zij de ingenomen voedingsmiddelen niet door middel van braken en/of laxeren. Bij het purgerende type compenseert de patiënt wel door middel van braken en/of laxeren (Heller, Feldhusen, 1986).

Zoek je een hulpverleners die hoogbegaafde kinderen met een eetstoornis helpt? Klik dan op 'over hulpverleners'