in gesprek 500Het gesprek aangaan met iemand met anorexia is niet altijd even gemakkelijk. Vaak wordt het echte probleem niet erkend en is het moeilijk om tot iemand met anorexia door te dringen. De eetstoornis kan ook alleen door de persoon zelf overwonnen worden, maar naasten kunnen hierbij wel een helpende rol hebben.

Het gesprek aangaan met je kind

Als ouder kan het lastig zijn om met je kind in gesprek te gaan over anorexia. Vaak is de eerste reactie van het kind het ontkennen van het probleem (Vandereycken & Noordenbos, 2002). Voor ouders is het van belang om dit te herkennen en om het te begrijpen. Het stadium van de ziekte speelt hierbij ook een rol. Op het moment dat iemand zelfvertrouwen krijgt door het anorectische gedrag en de ‘positieve’ effecten van het afvallen merkt (bijvoorbeeld het hebben van een slank lichaam of het krijgen van complimenten over het uiterlijk), is het lastig om als omgeving tot diegene door te dringen. Op het moment dat iemand meer neerslachtiger, eenzaam en/of geïsoleerd is, zal iemand juist eerder hulp aannemen en het gesprek aangaan (Weeda-Mannak, 1987).

 

Ouder: ''Af en toe konden we tot je doordringen en was je even terug op aarde. Als de omgeving rustig was lukte het doordringen beter.''

 

Om het gesprek aan te gaan kun je gebruik maken van de tips en valkuilen bij het voeren van een gesprek.

Meer handvatten die je kunnen helpen in het proces? De handleiding ‘Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?’ is geschreven voor ouders en bevat informatie die ouders hierbij kan helpen.

Bovenstaande links naar de tips en handvatten kunnen in het gehele herstelproces worden ingezet. Het belangrijkste is dat je probeert eerlijk en open naar je kind te zijn. Probeer rustig aan te geven wat je voelt en denkt. Luister daarnaast naar je kind en respecteer hem of haar. Wees geïnteresseerd en vraag naar wat je kind voelt of denkt (Bos, Conijn & Raymakers, 2014).

Gebruikte literatuur:

Bos, P., Conijn, B., & Raymakers, L. (2014). Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding voor ouders door ouders. Den Haag: Opmeer Drukkerij bv.

Vandereycken, W. & Noordenbos, G. (2002). Handboek eetstoornissen. Utrecht: De tijdstroom.

Weeda-Mannank, W. (z.j.). Anorexia nervosa bij jongeren. Meppel: Boom.


Bekijk filmpje voor artsen

Schermafbeelding 2017 06 20 om 13.41.38 200pixels